Eladi Sánchez
Rock'n'web

Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube
Desenvolupament web @ E2S
Col·laborador @ La Pilona
Baix @ Quicu Lloms
(ex)Guitarra @ Crazy Evolution
☺ ☹ @ Lacetània Teatre
Party @ La Palla Festival